Τι είναι το mobbing

Posted on July 17, 2017

Ηθική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον είναι η συστηματική και κατ’ επανάληψη καταχρηστική συμπεριφορά ψυχολογικής βίας, εκφοβισμού, συναισθηματικής κακομεταχείρισης από ένα μεμονωμένο πρόσωπο (ή ομάδα προσώπων) προς έναν εργαζόμενο (ή ομάδα εργαζομένων)  που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή την ψυχική ή σωματική ακεραιότητά του.

Στη διεθνή βιβλιογραφία το φαινόμενο συναντάται με τους παρακάτω όρους: Mobbing, Workplace Bullying, Psychological Violence, Psychological Harassment, Personal Harassment, Emotional Abuse at Work, Victimization,  Harcèlement Moral,  Harcèlement Psychologique.

Ανάμεσα  στις ευρωπαϊκές χώρες εμφανίστηκαν ποσοστιαίες διαφορές που  οφείλονται, σύμφωνα με έρευνα, όχι τόσο στις πραγματικές διαφορές στην συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου, αλλά στο διαφορετικό βαθμό συνειδητοποίησης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, στις πολιτισμικές διαφορές και στην ελλιπή γνώση για το φαινόμενο.

‘’Η παρενόχληση στον χώρο εργασίας συνιστά σημαντικό πρόβλημα   για το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη, ενώ το κόστος είναι τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση που τον απασχολεί. Επιπλέον, η παρενόχληση πρέπει να θεωρείται αντιδεοντολογική, καταπιεστική συμπεριφορά και, συνεπώς, απαράδεκτη για το εργασιακό περιβάλλον. Η πρόληψη της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας είναι ένας από τους στόχους για τη νέα στρατηγική σχετικά   με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.’’

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Πηγή mobilitymobbing.org
 

Lets's get social

No Replies to "Τι είναι το mobbing"


    Got something to say?

    Some html is OK